RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Rating a informácie o RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 14813 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 62971. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 92.7356% spoločností je horších ako RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti RUB&Iacute;N - spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m, Ko&scaron;ice" href="http://rubin-spolocnost-s-rucenim-obmedzenym.sk-rating.com/">
   <img src="http://rubin-spolocnost-s-rucenim-obmedzenym.sk-rating.com/rubin-spolocnost-s-rucenim-obmedzenym.png" width="150" height="25" alt="Rating RUB&Iacute;N - spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m, Ko&scaron;ice" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia